Září 2016

pomoc! jaký je rozdíl mezi transsexuálem a transgender člověkem? aneb o lgbt terminologii

27. září 2016 v 17:53 | brusinečka |  pomoc!
v lgbt terminologii se ztrácí spousta lidí. nejen, že existuje všeobecná aneb "odborná" lgbt terminologie, ale pak každá subkultura má své vlastní termíny a fráze. proto vám dnes alespoň vysvětlím nejdůležitější výrazy používané v dnešním lgbt diskurzu (tzn. i v zahraničí).

[obr. 1: původní vzhled lgbt vlajky]

samozřejmě se nejprve musíme kouknout i na LGBT (el-dží-bí-tý) akronym. s tím se setkáte často v různých podobách: např. zastaralé verzi GLBT (dží-el-bí-tý). nejsem si jistá přesně, proč se přešlo na LGBT, možná protože se to lépe vyslovuje, ale GLBT by se už moc používat správně nemělo. dále můžete zahlédnout verze LGBTQ, LGBT+ a LGBTQ+. jsou to verze akronymu upravené pro dnešní dobu, zahrnujících více písmen, bez jejich vypisování. používá se hlavně přímo v LGBT komunitě, zřídkakdy mimo ni nebo v médiích. Q zde představuje buď slovo Queer, o kterém si ještě později něco povíme nebo slovo Questioning, také na denním pořádku. A nakonec jsou zde ultradlouhé verze, kde se vypisují všechna možná písmena (LGBTQIAP+, MOGAI, QUILTBAG), která vznikla kvůli vnitřnímu nedorozumění v komunitě, o tom, co vše je potřeba v akronymu mít.

L - lesba. lesba je žena, kterou přitahují výhradně ženy. lesba je termín vzniklý od sapphó, básnířky z ostrova lesbos, která psala básně o lásce k ženám a mezi ženami. lesba NEZNAMENÁ, že daná žena nikdy s žádným mužem nechodila či nespala. i lesby mohou experimentovat a trvá jim než najdou samy sebe.

G - gay. gay je muž, kterého přitahují výhradně muži.

B - bisexuál. bisexuál je člověk, kterého přitahují dvě pohlaví. to je nejčastější definice, nicméně je velmi volná a obecně shrnutá jako člověk přitahován 2 a více pohlavími.

T - transgender (člověk), transsexuál. transgender je přídavné jméno, takže nelze říct "transgender je člověk". pozor na to. transgender lidé, v češtině častěji označováni jako transsexuálové, jsou lidé, jejichž gender (pohlavní identita) není stejná jako jejich sex (pohlaví ve smyslu pohlavních orgánů a chromozomů). tito lidé často podstupují tranzici, což znamená, že užívají hormony či si nechají přeoperovat pohlavní orgány. není to však podmínkou ani cílem trans lidí.


sapphická žena, orientace, láska (sapfický, eng: sapphic)
slovo sapphic (sapphická/é/ý, užití jako přídavné jméno) označuje a sdružuje všechny ženy, které do jisté míry jsou přitahovány k jiným ženám. to znamená, že pod tímto slovem najdeme bisexuální, lesbické, pansexuální a další ženy (za podmínky, že je přitahují ženy). toto slovo bylo používáno i dříve v odborné literatuře a dnes bylo popularizováno snahou o znovuspřátelení L a B+ komunit (B+ zde označuje orientace bi a dále - pansexuální atd.).

[obr. 2 - sapphická vlajka - fialky představují symbol sapphické lásky, kdysi si sapphické ženy vzájemně dávaly fialky]

achillský muž, /á orientace, /á láska (eng: achillean)
slovo achillean (achillský/á/é, užití jako přídavné jméno) označuje a sdružuje všechny muže, kteří jsou do jisté míry přitahováni k jiným mužům. pod tímto slovem tedy najdeme bisexuální, pansexuální, homosexuální a další muže (které přitahují muži). toto slovo je v souvislosti s lgbt komunitou používáno celkem nově, popularizované snahou o znovuspřátelení komu G a B+ komunit.

[obr. 3 - achillská vlajka - zelené karafiáty symbolizují achillskou láskou, popularizovány oscarem wildem]

pansexualita je sexuální orientace, kde danému člověku nezáleží na pohlaví, co se atraktivity týče. takový člověk není např. častěji přitahován muži nebo ženami jako tomu může být u bisexuálů. člověka přitahují jiní lidé bez ohledu na pohlaví.

polysexualita je sexuální orientace, kde je daný člověk přitahován více pohlavími. jsou různé důvody, kvůli kterým se člověk identifikuje raději jako polysexuál než bisexuál/pansexuál.

gender a sex
v češtině, narozdíl od mnoha cizích jazyků, specificky hlavně angličtiny, není rozlišení mezi dvěma významy slova pohlaví - gender a sex. pohlaví ve smyslu gender je způsob, jakým se člověk identifikuje a prezentuje světu. jde o věc mentální, ne fyziologickou.
naopak pohlaví ve smyslu sex (také označováno biologické pohlaví) jsou genitálie, které člověk má. většinou jsme podle genitálií rozděleni na muže a ženy. v anglické terminologii se lidem, kterým bylo přiřazeno ženské pohlaví (sex) říká AFAB (assigned female at birth) a lidem, kterým bylo přiřazeno mužské pohlaví (sex) říká AMAB (assigned male at birth). někteří lidé se rodí s genitáliemi, které nesplňují tyto kategorizační požadavky (penis/vagina) a těm se říká intersex (už se neužívá slovo hermafrodité).

[obr. 4 - znak transgender lidí]

už jsme si říkali, co znamená slovo transgender. transgender lidé nejsou jen dvě kategorie a v moderním diskurzu je to o něco složitější. z české terminologie možná znáte termíny MTF a FTM.

MTF (male to female) označuje AMAB lidi, tedy ty, kteří byli při narození označeni za muže, kteří jsou ve skutečnosti ženami (gender). tito lidé mohou ale nemusí podniknout operaci, při které se mění genitálie. dále mohou brát hormony (estrogen). pokud o nich mluvíme, používáme jejich upředňostnovaná zájmena (ona) a označujeme je za ženu. jejich gender je pro nás důležitější než jejich sex.

FTM (female to male) označuje AFAB lidi, tedy ty, kteří byli při narození označeni za ženy, kteří jsou ve skutečnosti muži (gender). tito lidé mohou ale nemusí podniknout operaci prsou (odoperování prsou). dále mohou brát hormony (testosteron). pokud o nich mluvíme, používáme jejich upředňostnovaná zájmena (on) a označujeme je za muže. jejich gender je pro nás zase důležitější než jejich sex.

nebinární lidé (nonbinary, NB)
nebinární pohlaví se z evropského pohledu zdají nejprve zvláštní. nicméně třetí pohlaví (gender) se vyskytovala v mnoha primárních kulturách (např. u indiánů). jde o lidi, kteří nespadají pod dnešní definici ženy ani muže. často jde o kulturně vystavěné gendery (např. two-spirit) nebo nová označení (např. genderfluidita). každý nebinární člověk má jiná upředňostnovaná zájmena.

pro dnešek by to tedy stačilo! snad vám tenhle mini přehled pomohl trochu se zorientovat ve světové lgbt komunitě a diskuzích o ní.